MIPS - Säkerhet för hjälmar

Historiskt har hjälmar designats för att skydda mot raka islag, med det primära syftet att skydda mot skallfrakturer. Sneda islag är dock en vanligare olycka men trots detta omfattar inte nuvarande regulatoriska certifierings-standarder denna typ av skaderisk trots att den mänskliga hjärnan är mer känslig för rotationsrörelser som uppstår vid sneda islag jämfört med raka islag.

VINKLADE ISLAG

Traditionella hjälmar är konstruerade och testade främst för raka islag, men de flesta islag är vinklade vilket kan göra att en rotation av huvudet uppstår. EN397 standarden har idag inga tester för rotation.

KÄNSLIG HJÄRNA

Forskning har visat att hjärnan är extra känslig för vinklade islag vilket kan resultera i långvariga hjärnskador som är svåra att rehabilitera sig från.

ROTATIONSSKYDD

MIPS lågfriktionsskydd i Guardios hjärmar är designat för att minska rotationen av huvudet vid vissa vinklade islag och på så sätt reducera risken för hjärnskador.

Hur fungerar MIPS?

Spela videoklipp

Inspirerad av hjärnans egna skyddsmekanism

Hjärnans cerebrospinalvätska agerar stötdämpande

Utvecklingen av MIPS lågfriktionsskikt är baserad på många års studier av den mänskliga hjärnans biomekaniska egenskaper. Hjärnan är omgiven av cerebrospinalvätska som skyddar den genom att låta den glida när den utsätts för en vinklad inverkan. MIPS lågfriktionsskikt efterliknar cerebrospinal-vätskan och lägger till ett lågfriktionslager som

möjliggör en relativ rörelse på 10-15mm mellan huvudet och hjälmen i valfri riktning. Forskning och utveckling har pågått i över 25 år och har skett tillsammans med KI och KTH. Otaliga tester har gjorts för att säkerställa och ytterligare utveckla innovationen. Så sent som oktober 2019 tilldelades Polhelmspriset till forskarna som var med att ta fram MIPS säkerhetslösning.

MIPS - Forskningen och bakgrunden bakom MIPS

Spela videoklipp
Rulla till toppen